teisipäev, 15. september 2015

1. Infoühiskond ja selle liige

Milline Eesti Infoühiskonna Arengukava 2020 meede on teie arvates kõige olulisem ning vajaks suurimat tähelepanu? Põhjendage.

Minu arvates on kõige olulisem digitaalse kirjaoskuse arendamine isikliku heaolu suurendamiseks. Kõige tähtsamaks põhjuseks tooksin välja selle, et internet muutub iga päevaga aina tähtsamaks. Digitaalse kirjaoskusega inimestel on võimalus teha oma tööd efektiivsemalt, eriti koos nende inimestega, kellel on tehnoloogia kasutamisel sarnased teadmised ja oskused. Mida paremini oskame interneti kasutada, seda kergem on meie elu olevikus ja tulevikus.Loe läbi Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2020 ja määratle selle kolm tegevust, millesse teie isiklikult kõige rohkem panustaksite. Milles teie panustamine seisneks?

1) Turvalahendused.

Turvalahendused on juba sellepärast olulised, et ei tekiks igasuguseid manipulatsioone veebilehekülgedel. Kõige tähtsam oleks, et inimesed saavad end internetis tunda turvaliselt. 

2)IKT haridusreform.

E-lahendused on hariduses kindlasti huvitavad ja põnevad. Kindlasti sooviksin tulevikus arendada hea ja turvalise e-õppe keskkonna.

3)IKT spetsialistide arvu kahekordistamine.

Ilma spetsialistideta poleks plaane ega ka lahendusi. Mida rohkem tekib juurde spetsialiste seda suurem ja kiirem on IKT areng.

Minu kõige suuremaks panukseks ongi see, et ma näen vaeva ja omandan endale haridust IT-valdkonnas. Seega saan tulevikus pakkuda välja lahendusi ja plaane kuidas muuta inimeste elu kergemaks ja mugavamaks.


Loe läbi “Nutikas spetsialiseerumine – kvalitatiivne analüüs” ning kirjeldage, kuidas te selles olevat saaksite arvestada enda ülikooliõpingutes.

Antud tekst pani mind mõtlema eriala muutmisele. Ennist kaalusin õppida digitaalmeedia suunda kuid nüüd olen pigem tarvaraarenduse poolt. Tarkvaraarendusega on elus kergem läbi lüüa. Samuti mõistsin, et tarkvaraarenduselt digitaalmeediale on kergem minna kui vastupidi.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar