teisipäev, 24. november 2015

10.loeng – “Veebipõhised meeskonnatöövahendid”

Peale väikest uurimist internetis, leidsin ühe vägeva rakenduse, millest ise puudust tunneks. App „Remind“  on 2011 aastal loodud privaatne suhtlusplatform, mis ühendab vahetult õpetajad õpilastega ja nende vanematega. App võimaldab saata meeldetuletusi, kirju jms. sõnumina või e-mailna. Rakendusel on kümned miljonid kasutajad, kes kuus saadavad kokku ligi 65 miljonit sõnumit.
  •          Ajasäästmine kiirete informeerivate sõnumitena tervele klassile
  •          Grupeerides on võimalikud turvalised ning privaatsed asjakohased sõnumid
  •          Personaalset infot ei avaldata ega jagata ning sõnumite ajalugu säilitatakse

Rakenduse tööpõhimõte on järgmine: Õpetajad loovad Remindi klassi (veebilehel/apis). Õpilased ning vanemad saavad ilma veebilehte külastamata luua oma konto sõnumi teel. Reminder on siiski „meeldetuletaja“, mis tähendab et sõnumid on ühepoolsed ning neile vastata ei ole võimalik. Õpetajatel on võimalik saata sõnumeid nii klassidele, kui ka vanematele või nende alagruppidele. Levinud sõnumite sisu võib varieeruda kodutööde ja eksamite meeldetuletustest  kuni motiveerivate sõnadeni. Tihtipeale saadetakse ka manuseid piltide ja videodena. Õpetajad saavad sõnumeid ette korraldada ning nende kustumatut ajalugu näha. See platform on mõeldud vanemate kaasamiseks õpilasellu, sest uuringute põhjal on vanemad väga tihedalt oma lapse õppeedukusega seotud.

Mul endal pole antud rakendusega isiklikku kokkupuudet, kuid arvustused on vägagi positiivsed. Paljude õpetajate sõnul (USA uurimustöö põhjal) on Remindil pikaajaline positiivne mõju nii neile endile, õpilastele, kui ka vanematele. Õpilased on üldiselt rohkem informeeritud kodutöödest, kursis aine teemadega ning saavutavad paremaid tulemusi. Vanemad on samuti kursis oma lapse õpingutega ning koosolekutega. Kõik võidavad.


Tekib küsimus kuidas see ülikooliga seotud on? Üheks heaks omaduseks sellel rakendusel on ka see, et osapoolte arv pole määratud – seega üks õppejõud saab lisada ühe kursuse või grupi kursusi. Ilma vanemate sisestamiseta töötab programm edasi. Sedasi saaks õppejõud meelde tuletada näiteks loengu ärajäämisest, ebatavapärastest kohtumistest (ruumimuutus/väliseminarid jne.) või koguni kodutöid.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar